Boma Entreprenør AS har flere års erfaring innen grunnarbeid. Med årene har vi utviklet oss med hensyn til antall ansatte, utstyr, samt både størrelse og kompleksitet på oppdragene.  Med moderne utstyr, dyktige prosjektledere og ansatte sikrer vi at oppdragene blir utført på et kvalitetsmessig høyt nivå og med effektiv gjennomføring.

Vi har lang erfaring med å opparbeide byggetomter for private oppdragsgivere. 

Drenering

Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeidet med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Ved graving av dreneringsgrøft vil ting som grøftens dybde, helningsgrad og jordsmonn, være avgjørende for god drenering.

Planering

Vi utfører alt innen graving/planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Graving på anleggsområder

Graving i forbindelse med byggeprosjekter, infrastruktur og grøntanlegg. Vi har bred kompetanse og utstyr rustet for alle typer arbeid innen graving. Også graving for å legge ned skjulte avfallsanlegg.

Tomtegraving

Vi utfører graving i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding. Dette kan være graving av kjeller, graving til fundamenter eller planering av områder, samt graving for oppkjørsel eller vei. Vi utfører også alt av graving for vann og avløp, lekeplasser og andre uteområder.